فروشگاه سلین در مرداد ماه 1400 فعالیت خود را آغاز کرده است

هدف اصلی ما دسترسی سریع تر هم میهنان عزیز به محصول مورد نظر با قیمت های کمتر در فضای مجازی و مهم تر از همه حمایت از تولیدات داخل کشور میباشد

امید است با حمایت شما عزیزان و تلاش بی وقفه ما قدمی بزرگ در عرصه تولید و اشتغال زایی برای هم وطنان خود برداریم