پس از واریز مبلغ و ثبت نهایی سفارش اگر از خرید خود منصرف شدید میتوانید قبل از ارسال و تحویل به اداره پست مطلب را با پشتیبانان ما در میان گذاشته و وجه واریزی خود را در سریع ترین زمان ممکن (کمتر از یک ساعت ) دریافت کنید

همچنین بعد از ارسال پست و رسیدن بسته به دست شما (در صورت استفاده نکردن از محصول) میتوانید آن را به نشانی ما ارسال و پس از رسیدن بسته به دست ما کل وجه را بدون قید و شرط دریافت کنید

(هدف فروشگاه سلین قبل از فروش رضایت مشتریست)