پرداخت از طریق درگاه بانکی متصل به سایت و یا از طریق کارت به کارت انجام میشود.

امکان پرداخت درب منزل وجود ندارد.